Połam język cz. 1 [s - sz] - bezpłatne karty pracy przygotowane przez mgr Aleksandrę Rosińską - Logopeda Przedszkolny. Materiał w formacie PDF, składający się z 13 stron.