Co kraj, to obyczaj - bezpłatne karty pracy w formacie PDF - 13 stron. Przygotował Logopeda Przedszkolny - mgr Aleksandra Rosińska.