dy kompetencje językowe dziecka nie wykształcą się w stopniu adekwatnym do jego wieku, pojawia się trudność w efektywnym porozumiewaniu się z otoczeniem, rodzicami, rówieśnikami. Może to być zjawisko o charakterze trwałym bądź przejściowym. Przedstawiamy serię pomocy do pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Karty z przeciwieństwami stanowią jedną z trzech pomocy w ramach nowej serii kart. Cena obejmuje koszty przesyłki. Przesyłka realizowana jest do wybranego punktu odbioru ustalonego za pośrednictwem korespondencji mailowej. *karty wydrukowane są na papierze fotograficznym o gramaturze 170g.