Zestaw zawiera materiały z 3 wzorami – motylki, bocianki i żabki: – ćwiczenia oddechowe, warg i języka, małej motoryki w wersji kolorowej oraz czarno-białej, – karty uniwersalne do samodzielnego uzupełnienia w wersji kolorowej oraz czarno-białej, – 150 gier planszowych w wersji kolorowej z materiałem wyrazowym z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, l, j, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r ( ćwiczenia wstępne do wywoływania głoski r; głoskę r w grupach spółgłoskowych: tr, dr, pr, br, kr, gr oraz mix) oraz różnicowanie głosek. – 150 kart pracy w wersji czarno-białej z materiałem wyrazowym z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, l, j, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r ( ćwiczenia wstępne do wywoływania głoski r; głoskę r w grupach spółgłoskowych: tr, dr, pr, br, kr, gr oraz mix) oraz różnicowanie głosek. – propozycję wykorzystania materiałów.