Mega paka to zestaw 40 plansz A4: 20 czarno-białych i 20 kolorowych z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, s, z, c, sz, ż, cz, l, tr, dr, pr, br, r. Na planszach zostały zamieszczone obrazki z daną głoską w nagłosie i śródgłosie lub w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.